آموزش ترتیب چیدن وایر شمع خودرو

آموزش ترتیب چیدن وایر شمع خودرو برای چیدن وایر ابتدا باید بدانید سیلندر یک کدام است . سیلندر یک همیشه از سمت تسمه تایم ویا زنجیر تایم محاسبه می شود و ترتیب احتراق نیز براساس آن پیدا می شود یعنی اول سیلندر ۱ در حالت احتراق بعد سیلندر ۳ در حالت احتراق وبعد نوبت سیلندر … ادامه خواندن آموزش ترتیب چیدن وایر شمع خودرو