بهترین روش تعویض روکش صندلی خودرو

با جابه جا کردن صندلی نخ های روکش را باز کنید و اگر نتوانستید ببرید برای در آوردن بالشتی صندلی ها یک خار هست به سمت داخل فشار دهید و بالشتک را به بالا بکشد برای درآوردن جای خار بالشتک ها آن را بپیچانید ودی بیاورید برای دراوردن صندلی عقب به سمت داخل از سر … ادامه خواندن بهترین روش تعویض روکش صندلی خودرو